Inget cafe 2019 
Lojsta slotts hbf jobbar för att det åter ska vara cafe några veckor sommaren 2020
På återseende.