Sedan 10 år driver Nicklas Olofsson en enskild byggfirma där han gör allt utom vvs och elarbeten. Vi kommer att jobba upp dennna sida allteftersom under våren för att visa arbeten, kontaktuppgifter mm. Han har 25 års erfarenhet av golv, kakel och badrum. Jobbar mycket ihop med Hugo Mårdbrink vid större arbeten.

Telefon: 0707-10 27 72
mail: nicklas@minpost.nu


Följ Nicke på Facebook. 


https://www.facebook.com/Nicklas-Olofsson-Snickarservice-1654294948175522/?fref=ts