Sedan 17 år driver Nicklas Olofsson en enskild byggfirma där han gör allt utom vvs och elarbeten. Vi kommer att jobba upp dennna sida allteftersom under våren för att visa arbeten, kontaktuppgifter mm. Han har 30 års erfarenhet av golv, kakel och badrum. Jobbar ihop med Hugo Mårdbrink, Sudrets byggservice vid större arbeten.

Telefon: 0707-10 27 72
mail: nicklas.lojsta@gmail.com


Följ Nicke på Facebook. 


https://www.facebook.com/Nicklas-Olofsson-Snickarservice-1654294948175522/?fref=ts