Fiske

Samfällighetsföreningen för Lojstaträsken arbetar för vatten och miljön i och
runt de fem träsken i Lojsta. Slotts-, Ramhäll-, Bro-, Fride och Bjersträsk. För att
fiska krävs fiskekort.
Gädda, Aborre, Mört, Sutare, Sarv, d v s typiska insjöfiskar finns det i sjöarna.
Digitalt fiskekort. Betala via swish till 123-122 48 07. Ett fiskekort per person.
Ange namn och period. Följ reglerna.

Kontakta någon av oss för förfrågningar om fiskekort och båtar. OBS: Lojstaträsken är skyddsområde för flodkräftan. Sanering av fiskeredskap ska göras innan fiske. Frågor angående det besvaras av 
- Christer Ardgren: 070 680 83 58. Båt och fiskekort.

- Pia Hederstedt: 0737-20 57 20, 0737- 075740. Båt, kanoter, tältning och fiskekort. 

För frågor ang isättning av egen båt/farkost i någon av träsken. Kontakta Christer Ardgren eller Marcus Niklasson 070-345 34 31. 

 

Regler för fiske i Lojsta träskens samfällighet 
-  Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas.
-  Man kan bara lösa ett fiskekort per person och dag.
-  Fritt mete för barn och ungdomar upp till 15 år (gäller för toppknutet metspö).
-  Endast spöfiske tillåtet och med ett spö i taget.
-  Fiske med mängdfångande redskap som nät, mjärde eller bur är förbjudet.
-  Förbränningsmotorer är inte tillåtna. Endast elmotorer max 5 knop.
-   Isättande av eget flytetyg i samband med fiske är förbjudet. (undantag gäller om du har båtplats)
-   Håll rent och snyggt! Förbrukade fiskeredskap, linor och annat skräp ska tas med hem.
-   Fiskekortet berättigar inte till kräftfiske.


Regler för abborre och gädda
Under perioden 1 mars – 31 maj är abborrar och gäddor fredade och skall ovillkorligen återutsättas. Det gäller även skadad och död fisk.
Övrig tid får 2 abborrar mellan 10 – 30 cm och 1 gädda mellan 40 – 55 cm behållas per fiskare och dag.
Annan småfisk upp till 20 cm får behållas.

Obs! Skyddsområde för flodkräfta. Alla flytetygoch fiskeredskap måste saneras före fiske i träsken. För sanering och frågor kontakta: Marcus Niklasson: 070-345 34 31 eller Christer Ardgren: 070-680 83 58. 

Priser  Fiskekort
Dagkort: 50 kr  (kl 00.00 – 24.00) 
Veckokort: 150 kr (mån 00.00 – sön. 24.00)         
Årskort: 300 kr  (1 jan – 31 dec)
                   

Det är fritt mete för barn/ungdomar upp till 15 år. All fiske med kastredskap löser man fiskekort till.

Tänk på djur och natur. Lämna inte skräp och fiskelinor.  
Samfällighetsföreningen för Lojsta-sjöarna arbetar ideellt för vattnet, sjöarna och miljön.Vi blir glada för fångstrapporter till föreningen via sms till Christer Ardgren.