Fiske

Samfällighetsföreningen för Lojstaträsken arbetar för vatten och miljön i och
runt de fem träsken i Lojsta. Slotts-, Ramhäll-, Bro-, Fride och Bjersträsk. För att
fiska krävs fiskekort vilket man löser på olika vis. 

Gädda, Aborre, Mört, Sutare, Sarv, d v s typiska insjöfiskar finns det i sjöarna.

Kontakta någon av oss för förfrågningar om fiskekort och båtar. 

Magnus Ekström: 070-605 59 18. Endast fiskekort. 
Pia Hederstedt: 0737-20 57 20, 0737- 075740. Båt, kanoter, tältning
                          och fiskekort. 
Christer Ardgren: 070 680 83 58. Båt och fiskekort.
För frågor ang isättning av egen båt/farkost i någon av träsken. Kontakta Christer Ardgren eller Marcus Niklasson 070-345 34 31. 

Digitalt fiskekort. Betala via swish till 123-122 48 07. Ett fiskekort per person.
Ange namn och period. Följ reglerna. 

Betalningen via swish gäller som kvitto på fiskekortet och ska visas vid anmodan. Läs fiskereglerna  och följ dessa.    

Priser:
Dagskort 40 kr

Veckokort; 150 kr
Årskort; 300 kr

 

Det är fritt mete för barn/ungdomar t o m 15 år. All fiske med kastredskap löser man fiskekort till.

 

 

Tänk på djur och natur. Lämna inte skräp. 

Samfällighetsföreningen för Lojsta-sjöarna arbetar idiellt för vattnet,
sjöarna och miljön.

Regler för fiske i Lojsta träskens samfällighet

 

1.Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas
2. Tillståndet gäller endast spöfiske och med ett spö i taget.

3. Regler för Gäddfiske
 - 1 gädda mellan 40 - 70 cm får behållas      per dag. All övrig gädda ska återutsättas.

4. Annan småfisk upp till 20 cm får
    behållas, dessutom får två abborrar
    över 20 cm per dag behållas.


Båtar och kanoter finns för uthyrning, isättande av egen farkost i samband med fiske är inte tillåten. Vi blir glada för fångstrapporter till föreningen via mail.

info@lojsta.se